Vyrovnávání diabola

Ze začátku se bude diabolo naklánět k tobě, nebo od tebe. Je to způsobeno pomalým otáčením.

Při naklonění od sebe vyrovnáš diabolo posunutím levé ruky dopředu a pravé dozadu.

Naopak při naklonění diabola k sobě vyrovnej posunutím pravé ruky dopředu.

Nejlépe diabolo stabilizuje jeho rychlá rotace.

Kam dál