Vysvětlivky k obrázkům

Obrázky znázorňují jak házet kruhy, jejich dráhu a načasování. Ke každému obrázku patří vysvětlující text umístěný vpravo od něj.

Kruhy

Kruhy jsou rozlišeny barvou a číslicí.

Dráhy kruhů

Dráha, po které by kruh měl letět, je vyznačena přerušovanou čárou. Šipka na konci určuje směr.

Ruce

Pravá ruka je označena písmenem P. Levá ruka písmenem L.