Házení horem

První kužel házíš z pravé ruky. Ruka je při hodu upažená do boku. Kužel ti letí nad hlavou.

Všechny další kužely házíš bokem.

Kam dál