Vysvětlivky k obrázkům

Obrázky znázorňují jak házet kužely, jejich dráhu a načasování. Ke každému obrázku patří vysvětlující text umístěný vpravo od něj.

Kužely

Kužely jsou rozlišeny barvou a číslicí.

Dráhy kuželu

Dráha, po které by kužel měl letět, je vyznačena přerušovanou čárou. Šipka na konci určuje směr.

Ruce

Pravá ruka je označena písmenem P. Levá ruka písmenem L.

Passing

Zobrazení polohy žonglérů při passování. Pohled shora. Černé přerušované šipky značí dráhu kuželů. Červená plná šipka zobrazuje přesun žongléra.