Jste zde: »  » Legenda

Vysvětlivky k obrázkům

Obrázky znázorňují jak házet kužely, jejich dráhu a načasování. Ke každému obrázku patří vysvětlující text umístěný vpravo od něj.

Kužely

Druhy kuželů. Kužely jsou rozlišeny barvou a číslicí.

Dráhy kuželu

Dráha kuželu. Dráha, po které by kužel měl letět, je vyznačena přerušovanou čárou. Šipka na konci určuje směr.

Ruce

Pravá a levá ruka. Pravá ruka je označena písmenem P. Levá ruka písmenem L.

Passing

Passing. Zobrazení polohy žonglérů při passování. Pohled shora. Černé přerušované šipky značí dráhu kuželů. Červená plná šipka zobrazuje přesun žongléra.

Úvodní stránka ~ Mapa stránek ~ Kontakt ~ Podpoř žonglérův slabikář