Boston circle

Trik, při kterém passuje každý s každým. Dokonce i sám se sebou. Známý též pod názvem hodiny.

5 žonglérů

Stoupněte si do pětiúhelníku. B začíná s E, C s D. A hází první pass sám sobě - vlastně normálně žongluje.

Další pass jde o jednoho žongléra vedle. Proti směru hodinových ručiček. A hází s E, B s D, C hází self.

Passy se opět přesunou o jednoho člověka. Self nyní hází E.

Další na řadě je B.

Poslední vyzbyde self na žongléra D. Poté se koloběh opakuje.

4 žongléři

Princip je stejný jako s pěti žongléry. Každý passuje s každým. Postupně proti směru hodinových ručiček.

První pass: A -> B a C -> D.

Druhý pass: C -> B. A a D hází self.

Třetí pass: C -> A a D -> B.

Čtvrtý pass: D -> A. C a B hází self.

3 žongléři

První pass hází B a C. A začíná sám.

B hází s A. C hází self.

Dokončení cyklu. A hází s C. B hází self.