PPS - pass pass self

Trik pro dva žongléry a šest kuželů.

Začni se dvěma kužely v pravé ruce. První hod z pravé ruky je pass.

Druhý hod z levé ruky je opět pass.

Třetí hod házíš z pravé ruky sám sobě - self.

Kam dál