Sloupy ve dvou

Trik pro dva žongléry se čtyřmi kužely.

Žonglér A stojí vepředu a začíná se dvěma kužely v pravé ruce. A i B vyhodí současně první a druhý kužel rovně nahoru.

Žonglér B chytá kužel, který vyhodil A. A chytá kužel od B.

Žonglér A prohodí třetí a čtvrtou kuželku levou rukou.

Další hod je opět společný. A hází kužel z levé ruky rovně nahoru. Žonglér B hází synchronizovaně z pravé ruky.

Dál se střídáte ve vyhazování a chytání dvou krajních kuželů. Ty létají společně nahoru a dolů.

Kam dál