Klokan

Snadný a velmi efektní trik. K jeho provedení je potřeba mít na sobě volnější tričko.

Žongluj se třemi míčky kaskádu. První míček hoď rovně nahoru.

Pravou a levou rukou před sebou napni tričko.

Odraž míček tričkem jako na trampolíně. Dál pokračuj v kaskádě.

Kam dál