Mills' mess

Mills' mess vynalezl Steve Mills okolo roku 1973. Mess je anglicky nepořádek. Celý trik může na první pohled působit dost složitě.

Trénink s jedním míčkem

Naučit se Mills' mess není jen tak. Proto začneme pěkně od začátku s jedním míčkem.

První míček si vezmi do levé ruky, ruce překřiž tak, aby levá ruka byla nahoře. Vyhoď míček z levé ruky. Zatímco míček letí, ruce si vymění pozice.

Levá ruka se dostane shora dolů a pravá zdola nahoru.

Ruce jsou opět překřížené. Teď je ovšem pravá ruka nad levou. Pravou rukou chytíš míček.

Nyní stačí celý postup zopakovat. Pravou rukou, která je nahoře vlevo, vyhodíš míček, přehodíš ruce a míček zachytíš vpravo nahoře levou rukou. Míček vždy vyhazuje i chytá ta ruka, která je nahoře. Ruce se během letu míčku přehodí.

Trénink se dvěma míčky

Se dvěma míčky už je trochu víc práce. Když to zvládneš, máš Mills' mess se třemi míčky na dosah.

Začni stejně jako s jedním míčkem. První míček vyhoď z levé ruky. Levá i pravá ruka si ihned začnou vyměňovat pozice.

Pravou rukou při tom ještě navíc vyhodíš druhý míček. Druhý míček letí přibližně po stejné dráze jako první.

Pravá ruka je nyní vlevo nahoře, kde zachytí první míček. Levá ruka je vpravo dole, kde zachytí druhý míček.

Nyní stačí celý postup zrcadlově zopakovat. Pravou rukou, která je nahoře vlevo, vyhodíš první míček míček a při přendavání rukou vyhodíš i druhý míček. První míček vždy vyhazuje i chytá ta ruka, která je nahoře. Druhý míček zachycuje vždy spodní ruka.

Mills' mess

Tak a teď stačí přidat už jen jeden míček.

První míček vyhoď z levé ruky. Levá i pravá ruka si ihned začnou vyměňovat pozice.

Nyní jsou ruce nepřekřížené. Pravou rukou vyhoď druhý míček.

Pravou ruku máš vlevo nahoře a zachytíš do ní první míček. Zároveň levou rukou vyhoď třetí míček.

První míček z pravé ruky vyhodíš, ruce si vyměňují pozice.

Ruce nejsou překřížené, do pravé zachytíš třetí míček a z levé vyhodíš druhý. Opět přehodíš ruce.

Pravou rukou vyhodíš třetí míček. Ruce si opět vyměňují pozice.

Dál pokračuj jako na předchozích obrázcích. Ruce se pravidelně střídají ve vyhazování a zachycování míčků. Zároveň si také vyměňují pozice. Klíčem k zvládnutí celého triku je trénink se dvěma míčky. Je třeba naučit se plynule přehazovat dva míčky, pak už je to hračka.

Přehrát animaci

Kam dál