Chrámové okno

Při tomto triku míčky létají vysokým úzkým obloukem, který připomíná obrys chrámového okna.

První míček vyhoď doprostřed nahoru.

Když začne první míček padat, vyhoď zároveň druhý a třetí míček. Míčky letí vysokým obloukem a minou se nad sebou.

Zatímco se druhý a třetí míček míjí ve vzduchu, zachyť a opět vyhoď první míček. První míček můžeš chytat střídavě pravou a levou rukou.

Dál pokračuj jako na posledních dvou obrázcích. Když přidáš ještě jeden míček, vznikne deštník.

Kam dál