Tenis

Velmi obtížný trik. Pro ulehčení si zkus vzít jeden míček větší a těžší než ostatní. Ten budeš házet nad všemi ostatními.

Začni s prvním - větším míčkem v pravé ruce. Tento míček budeš házet vždy vrchem nad ostatními.

Z levé ruky vyhoď rychle za sebou druhý a čtvrtý míček.

Se třemi dolními míčky právě provádíš kaskádu. Kaskádu je třeba házet nízko a rychle.

První míček nyní chytíš a vyhodíš levou rukou. Házej ho vysoko, ať získáš dost času na kaskádu pod ním.

Kam dál