Vysvětlivky k obrázkům

Obrázky znázorňují, jak házet míčky, jejich dráhu a načasování. Ke každému obrázku patří vysvětlující text umístěný vpravo od něj.

Míčky

Míčky jsou rozlišeny barvou a číslicí.

Dráhy míčků

Dráha, po které by míček měl letět, je vyznačena přerušovanou čárou. Šipka na konci určuje směr.

Ruce

Pravá ruka je označena písmenem P. Levá ruka písmenem L.

Pohyby rukou

V některých případech je zvlášť zdůrazněn pohyb rukou. Přerušovaná čára s šipkou vede od písemného označení ruky.

Poloha těla

U složitějších triků je pro názornost nakreslen i obrys postavy.