Fontána

Při fontáně provádí každá ruka samostatně 2 v 1.

Začni pravou rukou jako při 2 v 1. První kruh vyhoď rovně nahoru.

Když je první kruh asi v polovině své dráhy, vyhoď levou rukou druhý kruh.

Pokračuj třetím kruhem z pravé ruky.

Kam dál