2 v 1

2 v 1 je základní trik se dvěma míčky. Nauč se ho pravou i levou rukou a už vlastně umíš žonglovat čtyřmi míčky.

První způsob, jak žonglovat 2 v 1, jsou vnitřní kruhy. V pravé ruce držíš dva míčky. První vyhoď obloučkem proti směru hodinových ručiček nahoru a za ním druhý. Míčky vytvářejí elipsu.

Druhý způsob, vnější kruhy. Míčky házej podobně jako v předchozím případě, ovšem po směru hodinových ručiček.

Třetí způsob, sloupy. Míčky házej rovně nahoru. Jejich dráhy se nekříží.

Přehrát animaci

Kam dál