501

Cvičení se dvěma míčky. Může posloužit i jako trénink na kaskádu s pěti míčky.

První míček vyhoď vysokým obloukem nahoru.

Zatímco první míček letí, přesuň druhý míček rychlým vodorovným hodem z pravé ruky do levé.

Druhý míček hoď pod přilétající první míček.

První míček zachytíš do levé ruky a hned ho rychlým vodorovným hodem přesuneš do pravačky.

Dál pokračuj jako na posledních dvou obrázcích.

Kam dál