Siteswap

Zápis žonglování pomocí čísel. Jsou to vlastně takové noty pro žonglování. Siteswap vymysleli žongléři, aby s jejich pomocí našli nové triky.

Výhody

Základní pravidla

0, 1 a 2

0 znamená pauzu - v ruce nemáš míček. 1 značí hod rovně napříč a 2 je podobná 0, pauza. Rozdíl je v tom, že 0 je pauza bez míčku, 2 je pauza s míčkem, držení.

3

Nejjednodušší siteswap zapíšeme číslem 3. Začni pravou rukou a opakuj dokola.

P = pravá ruka  L = levá ruka

		P L P L P L P L P L P L ...
		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...

Pravá ruka hází míček stejně, jako když žongluješ se třemi míčky (docela nízko, z jedné ruky do druhé). Levou rukou hodíš stejný hod. Potom pravá, pak levá…

Trojka znamená kaskádu se 3 míčky.

Přehrát animaci

4

Další jednoduchý příklad: fontána se čtyřmi míčky se zapíše jako 4.

	P L P L P L P L P L P L ...
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...

Čtyři míčky musíš háze jako asynchronní fontánu. V siteswap všechna sudá čísla zůstávají ve stejné ruce, lichá značí hody do druhé ruky.

Přehrát animaci

5, 6, …

Všechny základní triky se zapisují jedním číslem (5 je kaskáda s pěti míčky, 8 je fontána s osmi míčky, atd.).

55500

Trik se třemi míčky. První tři hody jsou jako při kaskádě s pěti míčky. Pak následují dvě pauzy bez míčku (0).

P L P L P L P L P L P L ...
5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 ...

Většina žonglérů zná tento trik pod názvem blesk.

Přehrát animaci

53

Trik se čtyřmi míčky. Z pravé ruky házíš 5, z levé 3.

P L P L P L P L P L P L ...
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 ...

Trik se jmenuje poloviční sprcha se čtyřmi míčky.

Přehrát animaci

Jak poznám s kolika míčky se žongluje 53?

Sečteš všechna čísla v posloupnosti a vydělíš je délkou posloupnosti. 5+3=8 8/2=4, a tak jde o trik se čtyřmi míčky. Jestliže nevyjde celé číslo pak je siteswap špatný.

Zápis složitějších triků

Vyhození dvou míčků najednou - synchronní hody se značí dvěma čísly v závorce. Současné vyhození dvou míčků rovně nahoru označíš jako:

[4,4]

Připojení písmene "x" za číslo znamená hod křížem.

[4,2x][2x,4]

Pokud je trik symetrický, může se zápis zkrátit a označit hvězdičkou

[4,2x]*
Kam dál