Jeden mezi dvěma

Jeden mezi dvěma je vlastně rozšíření sloupů. Jeden míček se proplétá nad a pod dvěma zbývajícími.

Vyhoď první a druhý míček rovně nahoru. Když jsou na vrcholu dráhy, vyhoď třetí míček šikmo doleva nad druhý míček.

Zatímco třetí míček padá, opět vyhoď první a druhý míček.

Třetí míček z levé ruky vyhoď tentokrát šikmo vpravo nad první míček.

Ze stran

Tentokrát jeden míček vyhazuješ rovně nahoru na stejném místě a zbylé dva střídavě zleva a zprava.

První a druhý míček vyhoď rovně nahoru.

Když jsou na vrcholu své dráhy, vyhoď rovně nahoru i třetí míček.

Zachyť první i druhý míček a obě ruce rychle přesuň na druhou stranu.

Když je třetí míček na vrcholu své dráhy, vyhoď rovně nahoru první a druhý míček.

Kam dál