Jeden nad dvěma

Kombinace sloupů s tenisem. Jeden míček létá pořád nad dvěma ostatními.

První a druhý míček vyhoď rovně nahoru.

Třetí míček vyhoď obloukem nad první a druhý.

Zatímco třetí míček letí, zachytíš první a druhý míček.

Když jsou první a druhý míček opět ve vzduchu, zachytíš do levé ruky třetí míček. Třetí míček hodíš horním obloukem zpět do pravé ruky.

Poloviční oblouk

V další obměně jeden míček přehazuješ postupně nad dvěma zbývajícími.

Vyhoď první a druhý míček rovně nahoru. Když jsou na vrcholu dráhy, vyhoď třetí míček zprava vysokým obloukem nad první míček.

Třetí míček míří zhruba doprostřed mezi tvé ruce. Vyhoď první a druhý míček rovně nahoru.

Třetí míček zachytíš do pravé ruky a opět ho vysokým obloučkem vyhodíš vlevo nad druhý míček.

Vyhoď první a druhý míček rovně nahoru. Třetí míček zachytíš do levé ruky. Pak se třetí míček vrací po stejné dráze zpět.

Kam dál