Reverzní kaskáda široká

Široká reverzní kaskáda vychází z reverzní kaskády.

Reverzní kaskádu začni rukou, ve které držíš dva míčky. Podle obrázku tedy pravou rukou vyhoď první míček.

V momentě, kdy první míček dosáhne vrcholu své dráhy, hoď levou rukou druhý míček. Levou ruku přesuň doprava, kde do ní zachytíš první míček.

Levou ruku s prvním míčkem přesuň zpátky doleva. Z pravé ruky vyhoď třetí míček a přesuň ji také doleva, kde do ní zachytíš druhý míček.

Přehrát animaci

Kam dál