Reverzní kaskáda

Reverzní kaskáda je velmi podobná normální kaskádě.

Reverzní kaskádu začni rukou, ve které držíš dva míčky. Podle obrázku tedy pravou rukou vyhoď první míček.

V momentě, kdy první míček dosáhne vrcholu své dráhy, hoď levou rukou druhý míček.

A když je druhý míček na vrcholu své dráhy, hoď pravou rukou třetí míček.

Kam dál