Přebíhání - 11 kuželů 4 žongléři

Stoupněte si do tvaru pětiúhelníku. Jedno místo zůstane prázdné. Všichni hází 4 count. První hod je pass.

Žonglér C začíná se dvěma kužely. První pass A -> C, B -> D, D -> A. Žonglér B má jenom 2 kužely a využije to k přesunu na nové místo.

Druhý pass. B se dvěma kužely čeká na pass od C. D -> A, A -> C. D zbydou 2 kužely, tak může přeběhnout.

Při třetím passu hází C -> B, B -> D, A -> C. A zbydou dva kužely a přesune se.

V dalším kroku přeběhne žonglér C, kterému zbydou jen dva kužely. Pak už se cyklus opakuje podle prvního obrázku.

Kam dál