Rotor

Tři žongléři stojí do trojúhelníku. Čtvrtý žonglér je mezi nimi a otáčí se. Všichni žongléři mají tři kužely a hází 4 count z pravé ruky.

První pass hází žonglér A s B. Zárověň si B vyměňuje kuželku s C.

Druhý pass. Zatímco A, B a C hází do trojúhelníku, žonglér D má čas na pootočení.

V nové pozici passuje D s B. A žonglér A s C.

Vnější žongléři opět hází trojúhelník a žonglér D se pootočí.

K dokončení cyklu zbývá pass mezi prostředním žonglérem D a krajním žonglérém C.

Pokud se žonglér D otáčí dostatečně rychle, je možné vynechat házení do trojúhelníku. Pak spolu passují vždy dvě dvojice.

Kam dál